စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် free proxy စာရင်း

ငါတို့မှာရှိတယ် 4 စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင် free proxy server များ.

အိုင်ပီဆိပ်ကမ်းပုံစံအမည်ဝှက်ပြည်မြို့
208.84.206.1631080SOCKS4Anonymousစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်Unknown
162.212.211.1731080SOCKS4Anonymousစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်Unknown
162.212.211.1738080HTTPTransparentစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်Unknown
208.84.206.1638080HTTPTransparentစိန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရိနေဒိုင်Unknown
  • 1